Bewaartermijn bewijs(stukken) voor lening eigen woning

Bent u meerdere keren verhuisd en of heeft u de woning verbouwd? En ruimt u steeds de administratie op? Let op: dan is de volgende uitspraak van de Hoge Raad van belang!

De Hoge Raad heeft in een recent arrest uitspraak gedaan over de bewaartermijn van schriftelijke bescheiden van het onderhoud of verbetering van de eigen woning. Wat betekent dit nu concreet?

Dit betekent dat de Belastingdienst te allen tijde aan u kan vragen om schriftelijke bewijsstukken aan te leveren. Indien de Belastingdienst bewijsstukken bij u opvraagt en u niet (meer) beschikt over deze schriftelijke bewijsstukken, dan is de hypotheekrente in zoverre niet aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting. Bovendien oordeelt de Hoge Raad dat het feit dat de Belastingdienst de desbetreffende hypotheekrente in andere jaren wel volgt, dit niet betekent dat u er op mag vertrouwen dat dit ook voor andere jaren geldt. Dit is alleen anders als de Belastingdienst een expliciet standpunt heeft ingenomen over de hypotheekrenteaftrek inzake de kosten van de verbouwing.

Kortom, als u de verbouwing van de eigen woning financiert middels een lening, dan raden wij u aan om voor de aftrek van de hypotheekrente alle bewijsstukken en betaalgegevens te bewaren.