Socium Accountants & Adviseurs | » Stijging tarief overdrachtsbelasting per 1 januari 2023
Support socium

Support

Stijging tarief overdrachtsbelasting per 1 januari 2023

Door Socium | november 9, 2022

Voorkom de stijging tarief overdrachtsbelasting door tijdige juridische overdracht.

Als u onroerend goed aankoopt, heeft u veelal te maken met overdrachtsbelasting bij de verkrijging hiervan.

Let op! Het algemene tarief van de overdrachtsbelasting gaat stijgen per 1 januari 2023 (aldus het Belastingplan 2023). Wat moet u ook alweer weten?

Verschillen in tarief

Sinds 1 januari 2021 geldt de Wet differentiatie overdrachtsbelasting. Het woord ‘differentiatie’ geeft het al weer: “ verschillende tarieven bij overdracht van onroerend goed”. Voor de verkrijging van onroerend goed (lees: een woning) die het hoofdverblijf van belastingplichtige wordt geldt een 2% tarief. Bij aankoop van onroerend goed dient de koper schriftelijk te verklaren dat hij de woning voor langere tijd gaat bewonen. De verkrijging van een woning die niet bestemd is voor eigen gebruik (als hoofdverblijf), is onderworpen aan het tarief van 8% overdrachtsbelasting.

Het algemene tarief overdrachtsbelasting

Voor de verkrijging van bedrijfsgebouwen en bedrijfsruimten, aanhorigheden die niet gelijk met de aankoop van onroerend als hoofdverblijf worden gekocht, recreatiewoningen, tweede woningen etc. zijn uiteraard onderworpen aan het tarief van 8% overdrachtsbelasting.

Startersvrijstelling van toepassing?

Bij de verkrijging van onroerend goed (als hoofdverblijf) kan er mogelijk een beroep worden gedaan op de startersvrijstelling. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden, te weten:

  • u verkrijgt een woning op of na 1 januari 2021, waarin uzelf voor een langere tijd de woning gaat bewonen;
  • u bent meerderjarig en heb de leeftijd van 35 jaar nog niet bereikt op het moment van de juridische overdracht;
  • de maximale woningwaarde bedraagt € 400.000. Het betreft hier de economische waarde van de woning;
  • u heeft niet eerder gebruik gemaakt van de startersvrijstelling; en
  • indien de woning op erfpachtgrond staat, dient de waarde van de gekapitaliseerde canon bij de woningwaarde opgeteld te worden voor de vaststelling van de woningwaarde.

Belastingplan 2023

In het belastingplan 2023 is voorgesteld om het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting te verhogen van 8% naar 10,4%. Deze verhoging is bedoeld om de positie van de starter en de doorstromer op de woningmarkt te verbeteren. Kortom, voor de belegger is dus haast geboden en tevens een tijdige juridische overdracht van het onroerend goed.

Ons advies is om tijdig een afspraak in te plannen bij de notaris ter voorkoming van een juridische overdracht na 1 januari 2023.

Nieuws.

Socium is een accountants- en belastingsadvieskantoor gevestigd aan de Boschstraat 90 in Zaltbommel.

Stijging tarief overdrachtsbelasting per 1 januari 2023

Voorkom de stijging tarief overdrachtsbelasting door tijdige juridische overdracht. Als u onroerend goed aankoopt, heeft u veelal te maken met […]

Onbelaste reiskostenvergoeding omhoog per 2023

Het kabinet wil de onbelaste reiskostenvergoeding per 1 januari 2023 verhogen van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. Dit […]

De nieuwe website is online

Inmiddels zijn we zelf al een tijdje actief, sinds februari 2019. Nu is de website dan ook officieel online. Op […]